Ние използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто използване на нашия уеб сайт. Като разглеждате сайта вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки. Разреши бисквитките Изключи бисквитките Нашата политика за бисквитките
Включи бисквитките за по-добро използване на уеб сайта. Разреши бисквитките Нашата политика за бисквитките
Качество "Произведено в Германия", на което разчитат клиентите ни по цял свят
Новини - за нашите продукти, услуги и компанията

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

VARTA Consumer Batteries - активни в опазването на околната среда

VARTA Consumer Batteries винаги е поставяла сериозен фокус върху опазването на околната среда и е отчитала своята отговорност към природата. Компанията е напълно отдадена на устойчивостта във всички области. 

Това включва развитие, което щади околната среда, производство, опазващо природната среда, безопасни батерии с дълъг живот, както и ефективно рециклиране. Устойчивостта във VARTA Consumer започва със суровините, затова избягването на излишно транспортиране е ключово за нас.
Зарядните батерии задържат до 75% от енергията си след 12-месечно съхранение
Инвестицията за зарядно и комплект зареждащи се батерии в едно 4-члено семейство ще се изплати още в първата година на употреба
Е времето, което ще е нужно за зареждане на зареждаща се батерия в най-бързите зарядни
Пъти е броят зареждания, които зареждаща се батерия може да издържи
Според статистиката всяка година човек използва по 8 батерии
Настоящем 90% от използваните батерии се изхвърлят
Една зареждаща се батерия може да замени до 300 алкални батерии
Всяка година използваме 7 000 тона батерии – ако ги съберем на едно място, те ще тежат повече от Хеопсовата пирамида
Пионери в разработките

Ние във VARTA Consumer спряхме използването на живак в алкално-мангановите и цинково-въглеродните батерии преди много години. Пълната ни гама от батерии обхваща продукти без живак, което означава, че в тях няма нито живак, нито кадмий. Наш топ приоритет е минимизирането на ефекта върху околната среда чрез използването на иновативни и интегрирани процеси за управление на околната среда. 

Те се въвеждат от началото на производствената фаза и продължават през целия жизнен цикъл на батериите. Ние се стремим да намерим решения, щадящи околната среда, за всички въпроси, касаещи околната среда и полагаме усилия да включим в тези решения и нашите клиенти, доставчици, власти и заинтересовани граждани. Това е единственият начин за насърчаване на развитието на продукти и процеси, щадящи околната среда.

Екологични субстанции и рециклиране      FSC

отговорно производство
По време на производството, разчитаме на прогресивни технологии, комбинирани с процеси, щадящи околната среда. Нашата цел е да запазим ресурсите и да насърчаваме екологична устойчивост. Отговорността на всеки служител на VARTA играе ключова роля. Ето защо наш приоритет е да информираме и подкрепяме служителите си, както и нашите доставчици, и да следваме едни и същи екологични принципи.

Освен това, изискваме от нашите партньори по света да следват нашите правила. Вземайки предвид правните и регулаторни изисквания, ние гарантираме, че тези стандарти са въведени ефективно в нашите системи за управление на околната среда. Чрез редовно наблюдение на тези системи, ние се стремим постоянно да подобряваме опазването на околната среда на основата на поставените цели.

безопасни и дълготрайни батерии

Чрез непрекъснато подобряване на характеристиките на батериите ни, ние минимизираме броя на използваните в бъдеще батерии, чието рециклиране е близо до каузата ни. Заедно с други производители на батерии и ZVEI (Немската асоциация на производителите на електрическо и електронно оборудване), ние сме основополагащи членове на "GRS фондация за батерии", създадена през 1998 г., която има за цел да информира гражданите за рециклирането на батерии в Германия.

изхвърляне на батерии

Електронните устройства, зарядните и батериите не са част от обикновените битови отпадъци. Те могат да съдържат материали, които трябва да се събират и рециклират.  Това спестява ценни суровини и предпазва околната среда по устойчив начин. По принцип е възможно да се рециклират всички потребителски батерии. От 2008 г. директива на ЕС 2006/66/EC е задължителна за всички страни-членки. 

Тя посочва, че батериите, независимо от електро-химичната им система, трябва да се разделят от обичайните битови отпадъци и да се рециклират. Изискванията са за минимален стандарт от 45% събираемост до септември 2016 г. Употребените батерии и зареждащи се батерии могат да се върнат във VARTA Consumer, в магазините и в общинските пунктове за събиране – като гражданските центрове или тези за рециклиране.

нашата цел е екологична устойчивост
Базираната в Брюксел организация EPBA се стреми да представлява интересите на производителите на батерии и на устройства работещи с батерии, както и на търговците. За тази цел организацията обобщава всякаква информация, свързана с индустрията в общ документ. На базата на този отчет на EPBA, VARTA Consumer разработи свой собствен отчет за устойчивост през 2011 г.

VARTA отчет за устойчивост