çevre koruma

Çevre koruma ve VARTA Tüketici Pilleri

VARTA Tüketici Pilleri daima doğaya sorumluluğunun farkında olarak, çevrenin korunmasına özel bir önem vermiştir. Şirket, her alanda tamamen sürdürülebilirliğe kararlıdır.
Bu, çevre dostu ürün geliştirme, çevreye karşı sorumlu, güvenli ve uzun ömürlü pil üretimi yanı sıra etkili pil geri dönüşümünü içerir. VARTA Tüketici Pillerinde sürdürülebilirlik ham madde ile başlar, bu nedenle gereksiz, yanlış ulaşımdan kaçınmak çok önemlidir.

Şarj edilebilir piller doldurulduktan 12 ay sonrasında enerjilerinin %75 ini muhafaza ederler
4 kişilik bir ailede şarj cihazı ve 1 set şarj edilebilir pil,1 yıl kullanım sonunda parasal değerini karşılamış olur
Şarj edilebilir pilin ne kadar hızlı sürede şarj olacağıdır
Şarj edilebilir pilin  kaç kere şarj edilebilirdiğidir
İstatistiksel olarak kişi başı yıllık 8 adet pil tüketiliyor
Kullanılan pillerin %90 ı tek kullanımlık pillerden oluşuyor
1 adet şarj edilebilir pil 300 adet alkalin pile karşılık gelebilir
Her yıl 7 000 ton pil kullanıyoruz – Kullanılan piller bir yerde toplansa, Keops piramidinden daha ağır gelir
GELİŞTİRMEDE ÖNCÜ
VARTA Tüketici Pilleri, alkali-mangan ve çinko-karbon pillerde cıva kullanımını yıllar önce durdurmuştur. Ürettiğimiz pillerin tümü, cıva ve kadmiyum içermez özellik taşımaktadır. Önceliğimiz, yenilikçi ve entegre çevre yönetimi süreçleri kullanarak çevresel etkiyi en aza indirmektir.
Bunlar planlama aşamasından doğru uygulanır ve tüm pil ömrünü kapsar. Biz, çevreye ilişkin her konuda çevre dostu çözümler bulmak için müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, yetkililer ve ilgili kişiler ile sürdürülebilir bir değişim yapmaya çalışıyoruz. Bu, çevre dostu ürün ve süreçlerin gelişmesini teşvik edebilmek için tek yoldur. 


Çevreci maddeler & Geri Dönüşüm     FSC


SORUMLULUK BİLİNCİYLE ÜRETİM
Üretim sırasında, çevreyi korumaya yönelik süreçler ile birlikte ilerleyen teknolojimize güveniyoruz. Amacımız sürekli olarak, kaynakları korumak ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmektir. VARTA çalışanlarının her birinin sorumluluk duygusu çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle aynı çevresel kuralların desteklenmesi ve uygulanması konusunda çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bilinçlendiririz.

Aynı şekilde çalıştığımız tüm iş ortaklarımızdan da bu kurallara uymalarını isteriz. Bu standartları, yasal ve düzenleyici gereklilikleri de göz önünde bulundurarak, çevresel yönetim sistemimiz üzerinden etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktayız.

GÜVENLİ VE UZUN ÖMÜRLÜ PİLLER
Pillerimizin performanslarını sürekli olarak geliştirdiğimizden dolayı gelecekte kullanılmış pil sayısını minimize ediyoruz. Diğer pil üreticileri ve ZVEI (Alman Elektrik ve Elektronik Sanayicileri Derneği) ile birlikte pil geri dönüşümü konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. (Varta,1998 yılında kurulan,”GRS Batterien Foundation”kurucu üyesidir)

PİL GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Elektronik cihazlar, şarj edilebilir ve tüketici pilleri normal evsel atıklardan farklıdır. İçerdikleri malzemeler toplanmalı ve geri dönüşüm uygulanmalıdır. Bu tek başına, değerli ham madde tasarrufu sağlayarak sürdürülebilir bir şekilde çevreyi korur. Prensipte tüketici pillerinin tümünün geri dönüşümü mümkündür. 2008 yılından bu yana, 2006/66 / EC sayılı AB direktifi, üye tüm ülkeler için bağlayıcı hale gelmiştir.
Standartlarda belirtilenlere göre, pillerin elektro kimyasal sistemi ne olursa olsun evsel atıklardan ayrılmalıdır ve geri dönüşümü yapılmalıdır. Eylül 2016 itibari ile geri toplama oranı minimum %45 olarak belirlenmiştir. Kullanılmış ve şarj edilebilir piller, dükkanlardaki atık pil toplama ünitelerinin yanı sıra, belediyelerde bulunan atık pil toplama noktalarında, geri dönüşüm merkezlerinde ve VARTA Tüketici Pilleri merkezine götürülerek atılabilir.

hedefİMİZ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Brüksel merkezli örgüt EPBA pil üreticilerinin, tüm pille çalışan cihazların ve bunların ticaretini yapan perakendecilerin çıkarlarını gözetir. Örgüt, tek belgede tüm sanayi ile ilgili bilgileri özetler.
VARTA Tüketici pilleri, EPBA’nın bu raporuna dayanarak, 2011 yılında kendi sürdürülebilirlik raporunu geliştirmiştir.